logo

 

 

Do odvolání konzultace pouze online a na dálku. Děkuji za pochopení.

Daněhned s.r.o.
Adresa: Žitavského 496, Praha 5 - Zbraslav, 156 00

Hned od 1.1.2014 platí Nový občanský zákoník. Změn v každodenním životě bude dost, ale dají se nějak uchopit. V podnikatelském životě, v daních a v účetnictví, toho je víc a ne ke všemu je jednoznačný výklad nebo nějaké Prováděcí předpisy apod..

Pro leden jsou důležité změny v DPH, o kterých jsem už psala. Hlavně si ohlídat ručení za neodvedenou DPH, zda je u FÚ registrován a zveřejněn správný účet, elektronické podání přiznání.

Ostatní změny v daních (a je jich dost), platí od 1.1.2014, tedy v přiznání budeme ve velké většině řešit až v roce 2015. V rámci různých optimalizací bude důležité se s nimi seznámit, ale není to nic, co by hned teď spěchalo.

Co se nás bude týkat dříve jsou daně z nemovitostí, z nabytí movitého majetku. Tyto nejsou vázány na konec roku, ale na proběhnutý úkon (prodej, převod, apod...). K těm se vyjádřím v první řadě.

 

Daňová evidence

26/11/2015, 05:14
Kontrolní hlášení Nová povinnost pro plátce DPH od 1.1.2016. První podání KH (kontrolního hlášení) bude 25.2.2016 (pro všechny právnické osoby /PO/,...

Dohody

15/07/2014, 14:21
Obě dohody se řídí Zákoníkem práce v aktuálním  znění : business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/ , a je třeba dodržet i ostatní...

Zálohy ZP a SP

15/07/2014, 14:20
Vyměřovací základ pro obě pojištění u OSVČ je 50% z příjmů po odečtení nákladů. ZP zdravotní pojištění je povinné pro všechny, ať už je pracují,...

Cestovní náhrady

15/07/2014, 14:18
Pro rok 2019 je sazba náhrady za použití osobního automobilu nejméně 4.10 Kč/km. Stravné při pracovní cestě jsou upraveny Vyhláškou 333/2018Sb. ...