Nabízím mimo jiné tyto služby:

  • zpracování podkladů pro  daňových přiznání právnických i fyzických osob
  • zatříďování majetku do odpisových skupin včetně stanovení pořizovacích cen jednotlivých částí majetku dle Zákona o dani z příjmu
  • detailní analýzy daňových rizik
  • zpracování podklad "malých" daní                 - daň z převodu nemovitosti

                                                         - daň z nemovitosti

                                                         - silniční daň

                                                         - DPH, souhrnná hlášení, Intrastat..


Daňová evidence

26/11/2015, 05:14
Kontrolní hlášení Nová povinnost pro plátce DPH od 1.1.2016. První podání KH (kontrolního hlášení) bude 25.2.2016 (pro všechny právnické osoby /PO/,...

Dohody

15/07/2014, 14:21
Obě dohody se řídí Zákoníkem práce v aktuálním  znění : business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/ , a je třeba dodržet i ostatní...

Zálohy ZP a SP

15/07/2014, 14:20
Vyměřovací základ pro obě pojištění u OSVČ je 50% z příjmů po odečtení nákladů. ZP zdravotní pojištění je povinné pro všechny, ať už je pracují,...

Cestovní náhrady

15/07/2014, 14:18
Pro rok 2018 je sazba náhrady za použití osobního automobilu nejméně 4.00 Kč/km. Stravné při pracovní cestě jsou upraveny Vyhláškou 463/2017Sb. ...