logo

 

 

Do odvolání konzultace pouze online a na dálku. Děkuji za pochopení.

Daněhned s.r.o.
Adresa: Žitavského 496, Praha 5 - Zbraslav, 156 00

Ke konci roku mnozí přemýšlí jak potěšit potřebné nebo někomu pomoci. Nabízí se možnost finančních /i jiných/ darů a tyto je možné si za určitých podmínek i odečíst ze základu daně a snížit si tím daňovou povinnost. Je ale nutné dodržet několik podmínek danných Zákonem o dani z příjmu - pro fyzické osoby - §15 odst. 1 a 2 a u právnických osob §20 odst. 8,9 a 10.

Podmínkou je darovat nějaké nadaci, organizaci na ochranu práv dětí, zvířat...zařízení pro volnočasové aktivity, zdravotnické zařízení, neziskvá organizace, veřejná sbírka.... apod. /více viz Zákon o dani z příjmu/, dále je třeba dodržet minimální výši daru: - pro právnické osoby 2.000,- Kč, pro fyzické osoby 1.000,- Kč, jednotlivé dary lze sčítat. Maximální výše, která je daňově uznatelná je pro FO maximálně 10% ze základu daně, pro PO  je to max 5% ze základu daně sníženého dle § 34 ZDP.

Každé jednotlivé darování krve je ohodnoceno 2.000,-Kč.

 

Daňová evidence

26/11/2015, 05:14
Kontrolní hlášení Nová povinnost pro plátce DPH od 1.1.2016. První podání KH (kontrolního hlášení) bude 25.2.2016 (pro všechny právnické osoby /PO/,...

Dohody

15/07/2014, 14:21
Obě dohody se řídí Zákoníkem práce v aktuálním  znění : business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/ , a je třeba dodržet i ostatní...

Zálohy ZP a SP

15/07/2014, 14:20
Vyměřovací základ pro obě pojištění u OSVČ je 50% z příjmů po odečtení nákladů. ZP zdravotní pojištění je povinné pro všechny, ať už je pracují,...

Cestovní náhrady

15/07/2014, 14:18
Pro rok 2019 je sazba náhrady za použití osobního automobilu nejméně 4.10 Kč/km. Stravné při pracovní cestě jsou upraveny Vyhláškou 333/2018Sb. ...