logo

 

 

Do odvolání konzultace pouze online a na dálku. Děkuji za pochopení.

Daněhned s.r.o.
Adresa: Žitavského 496, Praha 5 - Zbraslav, 156 00

Co bude  platit je "Důchodová novela" se všemi třemi pilíři, a to hned od 1.1.2013. Ve zkratce je tu nově možnost si připlácet na další zdroj výplaty důchodu. Každý se může dobrovolně k této možnosti přihlásit. Znamená to, že např. z platu se nebude na sociální pojištění odvádět 28% jako dnes, ale jen 25% a zbývající 3% pujdou na tzv. druhý pilíř (jakýkoliv penzijní fond dle výběru), ale zaměstnanec si bude muset k tomu doplatit další 2%. Je to trochu výhodnější než penzijní připojištění co je dnes, ale zase tam není taková volnost. Po přihlášení se už nedá z tohoto pilíře odhlásit, možnost se přihlásit je do 30.6.2012, pak už to je možné jen pro osoby mladší 35 let. Prvním pilířem se myslí záklasní pojištění sociální  a třetí plně dobrovolné penzijní připojištění.

Více a podrobnější info http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/

 

Daňová evidence

26/11/2015, 05:14
Kontrolní hlášení Nová povinnost pro plátce DPH od 1.1.2016. První podání KH (kontrolního hlášení) bude 25.2.2016 (pro všechny právnické osoby /PO/,...

Dohody

15/07/2014, 14:21
Obě dohody se řídí Zákoníkem práce v aktuálním  znění : business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/ , a je třeba dodržet i ostatní...

Zálohy ZP a SP

15/07/2014, 14:20
Vyměřovací základ pro obě pojištění u OSVČ je 50% z příjmů po odečtení nákladů. ZP zdravotní pojištění je povinné pro všechny, ať už je pracují,...

Cestovní náhrady

15/07/2014, 14:18
Pro rok 2019 je sazba náhrady za použití osobního automobilu nejméně 4.10 Kč/km. Stravné při pracovní cestě jsou upraveny Vyhláškou 333/2018Sb. ...