logo

 

 

Do odvolání konzultace pouze online a na dálku. Děkuji za pochopení.

Daněhned s.r.o.
Adresa: Žitavského 496, Praha 5 - Zbraslav, 156 00

Vláda schválila, že od 1.1.2013 se mění sazba DPH - nižší, dnes 14% na 15% a vyšší, dnes 20% na 21% a následně pak sjednocení na jednu sazbu 17.5.

Dále bude omezení při užití výdajového paušálu (tzv. "výdaje procentem") - při jeho použití si NELZE  odečítat slevu na děti, na vyživovanou manželku. Pokud by si chtěl poplatník tyto slevy využívat, tak musí vést od 1.1.2013 daňovou evidenci nebo účetnictví. Pokud nastane souběh činností (osvč + zaměstnanec), tak si slevu může odečíst, pouze pokud zdanitelný základ za osvč bude méně než 50% celkových daňových základů.Při použití výdajového paušálu 40% (advokáti, svobodná povolání, apod.) je možné ho použití ještě navíc pouze, pokud příjmy nepřekročí za rok 2 miliony

Dále se mění daň z převodu nemovitosti - zvyšuje se o jedno procento na 4% a nově bude také povinně ji platit nabyvatel. 

 

Daňová evidence

26/11/2015, 05:14
Kontrolní hlášení Nová povinnost pro plátce DPH od 1.1.2016. První podání KH (kontrolního hlášení) bude 25.2.2016 (pro všechny právnické osoby /PO/,...

Dohody

15/07/2014, 14:21
Obě dohody se řídí Zákoníkem práce v aktuálním  znění : business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/ , a je třeba dodržet i ostatní...

Zálohy ZP a SP

15/07/2014, 14:20
Vyměřovací základ pro obě pojištění u OSVČ je 50% z příjmů po odečtení nákladů. ZP zdravotní pojištění je povinné pro všechny, ať už je pracují,...

Cestovní náhrady

15/07/2014, 14:18
Pro rok 2019 je sazba náhrady za použití osobního automobilu nejméně 4.10 Kč/km. Stravné při pracovní cestě jsou upraveny Vyhláškou 333/2018Sb. ...