logo

 

 

Do odvolání konzultace pouze online a na dálku. Děkuji za pochopení.

Daněhned s.r.o.
Adresa: Žitavského 496, Praha 5 - Zbraslav, 156 00

Pan prezident podepsal "úsporný balíček", který mimo jiné zvyšuje oproti roku 2012 a snižuje oproti původní sazbě pro 2013 DPH na 15 a 21%.

Od 1.1.2013 se ale  mění hodně dalších věci, velká většina je bohužel negativní, část dočasná na tři roky: 2013, 2014 a 2015 a část trvalá.

pro nízkopříjmové neplátce DPH, bez slev na děti a manželku, bez starobního důchodu se nemění nic.

ostatní podnikatelé, osvč:

  •     od 1.1.2013 (tedy v přiznání za 2013, v březnu 2014) není nově možnost uplatňovat výdaje paušálem a zároveň slevy na děti a manželku bez samostatných příjmů. Jediná možnost, jak o tyto slevy nepřijít je vykazovat výdaje položkově - vést si účetnictví nebo daňovu evidenci. Toto rozhodnutí stačí udělat na konci roku, ale je třeba během roku an to myslet a například si schovávat doklady, aby bylo co případně uplatnit, pokud by slevy byly výhodnější než náklady procentem, toto platí i pro příjmy z pronájmu §9 Zákona o daních z příjmu!!! - pokud je souběh podnikání na žl a zaměstnání, nesmí součet základů daně dle §7 a §9 být více než 50% všech základů daně - pak je možno slevy stále uplatnit
  • pro osvč uplatňují výdaje procentem v sazbe 30 a 40% (advokáti, auditoři, apod...) je nově nastavena horní hranice pro možnost si odečíst náklady pro 40% náklad to je 800.000 max a nic navíc a pro 30% 600.000,-, tzn. že je tato možnost (výdaje procentem ) efektivní do 2mil. příjmů za rok, pak už se vyplatí spíše zase výdaje položkové - tedy opět vést účetnictví nebo DE, pro 60% a 80% náklady se v tomto směru nic nemění.
  • pracují starobní důchodci si už nemohou od 1.1.2013 uplatnit slevu na důchodce ve výši 24.840,- na poplatníka , testuje se stav vždy k 1.1. v roce ( tzn, pokud se nekdo stane důchodce až 2.1. tak nárok na slevu pro tento první rok, pro další už ne), platí dočasně pro rok 2013, 2014 a 2015 pak je zpět situace, jaká je  dnes.   
  • "solidární daň" pro zaměstnace a osvč, kteří si vydělají (= mají základ daně) za jakýkoliv měsíc více než 103.536,- (včetně premií, apod.) daní rozdíl další 7% daní, rozhodná částka za rok je 1.242.432,-  tato problematika je složitější, na dotaz vysvětlím více spíš na konkrétních případech. V případě, že zaměstnanec jednou překročí tuto hranici je povinnen si podat sám své přiznání, nemůže požádat o zúčtování daně zaměstnavatele. pro osvč samozřejmě platí roční částka, při souběhu se základy daně sčítají.
  • zvyšuje se daň z převodu nemovitostí na 4%.
  • zrušuje se "strop" na zdravotní pojištění, pro sociální pojištění zůstává - také dočasné :-).
  • nově se už nebudou srážkové daně zaokrouhlovat jednotlivě, ale až pak částka na přiznání - (např. výhodné emise 1Kč akcií do konce roku..)
  • mění se podmínky fúzí..

 

DPH

- stále zůstává povinná registrace až od 1 mil obratu pro DPH (celková suma příjmů), snížení na 750.000,- je až od roku 2014 nebo 2015, dle účinnosti zákona o jednotném inkasním místě, který je schválen, ale ještě neplatí.

- pro nově registrované, po 1.1.2013 je už možné jen měsíční období, nemůže si zvolit kvartální, těm co mají kvartální, zůstává

- změna sazby na 15 a 21% je dočasná (2013,2014 a 2015) od 1.1.2016 platí jednotná sazba 17.5%.

- při povinném platcovství dph (překročení obratu) je nově zavedené "zpětné platcovství", tzn, i sankce za nepodání přiznání, nabíhající úroky za dlužné dph, adalší...

- režim PDP se stal "právní fikcí" - tzn., že pokud se obě strany mezi sebou na tomto režimu dohodnou, pak není proč to ze strany FÚ zkoumat a napadat

- další změny jsou ve vystavování dokladů, zjedodušení převedení elektronických dokladů na papírové, ...

 

Ručení za DPH a nové registrační údaje:

- nově od 1.1.2013 je možnost předat FÚ všechny svá čísla bankovních účtů a budou uveřejněna v rejstříku firem.Pokud odběratel (plátce dph)  zaplatí na bankovní účet, který není na tomto seznamu uveden automaticky ručí za odvedené dph plátce.

 - stejně tak ručí, pokud je plátce uveden na seznamu nespolehlivých plátců.

 

Daňová evidence

26/11/2015, 05:14
Kontrolní hlášení Nová povinnost pro plátce DPH od 1.1.2016. První podání KH (kontrolního hlášení) bude 25.2.2016 (pro všechny právnické osoby /PO/,...

Dohody

15/07/2014, 14:21
Obě dohody se řídí Zákoníkem práce v aktuálním  znění : business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/ , a je třeba dodržet i ostatní...

Zálohy ZP a SP

15/07/2014, 14:20
Vyměřovací základ pro obě pojištění u OSVČ je 50% z příjmů po odečtení nákladů. ZP zdravotní pojištění je povinné pro všechny, ať už je pracují,...

Cestovní náhrady

15/07/2014, 14:18
Pro rok 2019 je sazba náhrady za použití osobního automobilu nejméně 4.10 Kč/km. Stravné při pracovní cestě jsou upraveny Vyhláškou 333/2018Sb. ...