logo

 

 

Do odvolání konzultace pouze online a na dálku. Děkuji za pochopení.

Daněhned s.r.o.
Adresa: Žitavského 496, Praha 5 - Zbraslav, 156 00

V poslední době se vyrojilo spoustu dotazů a obav co znamená "švarc" systém, jak ho může stát /jeho úřady/ prokázat a následně pokutovat.

K ujasnění pojmů, "švarc" systém je systém, který nahrazuje klasický pracovně právní vztah zaměstnavatel a zaměstnanec. Kdy pracovník "zaměstnanec" pracuje na vlastní IČO, sám si podává přiznání a svůj příjem daní. V této situaci ušetří "zaměstnavatel " na odvodech za zdravotní a sociální pojistení, pracovník pak také. Ve finále, je šizen stát. Ale pracovník není chráněn Zákoníkem práce, nemá nárok na dovolenou, nemocenskou, "pracovní poměr" může skončit bez náhrady ze dne na den.

Tento vzájemný vztah se vždy pohyboval v "šedé zóně" ekonomiky, nyní se v novém zákoníku práce, platném od 1.1.2012 a jeho dodatky a pokyny stal "švarc systém" nelegální. Stále je ale důležitá otázka, jak prokázat, že něco je švarc systém a něco už ne. Základ je, že vztah mezi dvěma podnikateli NESMÍ naplňovat znaky závislé práce.

Znaky samostatné výdělečné činnosti /podstatné rozdíly oproti zaměstnaneckému poměru/:

  • podnikatel musí vykonávat práci pod svým jménem - neměl by vystupovat vůči třetím osobám jak člen firmy nebo podniku, nepoužívat "firemní" mail, všude se podepisovat sám za sebe bez dodatku firmy, sjednávat zakázky na své vlastní ičo a následně je třeba předávat dál na základě nejakého postoupení
  • odměna by neměla být stejná za časový úsek a pravidelná - tedy opravdu ne např. 40 tis každý měsíc :-), lepší je částky střídat a nejlépe podložit vykonanou objednávkou práce, rozpisu hodin na projektu..
  • nejlépe mít více pravidelných odběratelů - určitě ne jedna faktura ročně někomu jinému..
  • volná pracovní doba, častá práce mimo sídlo firmy...

Zatím co mě tak namátkově napadlo, pište mi dotazy připomínky, toto téma ted aktuálně řeším a konzultuji, v případě novinek hned napíši.

 

PŘIPOMÍNÁM: od 1.1.2012 je tato nelegální práce pokutována pro "zaměstnavatele" minimálně 250.000,- Kč a nově i pro "pracovníka" až 100.000,- Kč.

 

 

Daňová evidence

26/11/2015, 05:14
Kontrolní hlášení Nová povinnost pro plátce DPH od 1.1.2016. První podání KH (kontrolního hlášení) bude 25.2.2016 (pro všechny právnické osoby /PO/,...

Dohody

15/07/2014, 14:21
Obě dohody se řídí Zákoníkem práce v aktuálním  znění : business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/ , a je třeba dodržet i ostatní...

Zálohy ZP a SP

15/07/2014, 14:20
Vyměřovací základ pro obě pojištění u OSVČ je 50% z příjmů po odečtení nákladů. ZP zdravotní pojištění je povinné pro všechny, ať už je pracují,...

Cestovní náhrady

15/07/2014, 14:18
Pro rok 2019 je sazba náhrady za použití osobního automobilu nejméně 4.10 Kč/km. Stravné při pracovní cestě jsou upraveny Vyhláškou 333/2018Sb. ...