V Zákoně o DPH je mimo terminologických změn jedna příjemná změna - ručení za nezaplacenou daň při platbě na neuveřejněný účet je podmíněna nově částkou 700.000,- (dvojnásobek částky, která je povolena pro platby v hotovosti na den) za celé plnění. Nejde tedy o jednotlivé uhrady, ale celé plnění pokud je pod 700.000,- Kč, tak není nutné sledovat na jaký účet se platí.

Další velkou změnou je nově povinnost všech plátců DPH podávat od ledna přiznání pouze elektronicky. Vyjímku mají fyzické osoby s obratem menším než 6 milionů a identifikovaných osob.

 

Daňová evidence

26/11/2015, 05:14
Kontrolní hlášení Nová povinnost pro plátce DPH od 1.1.2016. První podání KH (kontrolního hlášení) bude 25.2.2016 (pro všechny právnické osoby /PO/,...

Dohody

15/07/2014, 14:21
Obě dohody se řídí Zákoníkem práce v aktuálním  znění : business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/ , a je třeba dodržet i ostatní...

Zálohy ZP a SP

15/07/2014, 14:20
Vyměřovací základ pro obě pojištění u OSVČ je 50% z příjmů po odečtení nákladů. ZP zdravotní pojištění je povinné pro všechny, ať už je pracují,...

Cestovní náhrady

15/07/2014, 14:18
Pro rok 2019 je sazba náhrady za použití osobního automobilu nejméně 4.10 Kč/km. Stravné při pracovní cestě jsou upraveny Vyhláškou 333/2018Sb. ...