logo

 

 

Do odvolání konzultace pouze online a na dálku. Děkuji za pochopení.

Daněhned s.r.o.
Adresa: Žitavského 496, Praha 5 - Zbraslav, 156 00

Dle nového zákona o DPH je zvýšená spodní sazba DPH z 10% na 14% a za druhé se rozšířila "povinnost přenesení daňové povinnosti" na stavební práce. Dosud to platilo pouze u zlata a šrotu.


To znamená, že všichni plátci DPH musí tento režim použít, pokud se plnění (dodávka) týká např.: výstavba budov, nebytových staveb, demoliční práce, průzkumné práce, elektroinstalační práce, truhlářské práce, omítky, malířské práce , sklenářské a další dle klasifikace  CZ - CPA ČSÚ viz dole.

U faktur vydaných je třeba - pokud se budou týkat uvedených prací - uvést větu: "Výši daně je povinnen přiznat a doplnit plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno, dle Zákona o DPH § 92 e)"  a uvest cenu bez dph, kterou Vám pak i odběratel zaplatí. DPH odvede on.

Pak je třeba k přiznání přidat přehled těchto plnění u odběratelských faktur a i stejné u dodavatelských. Více najdete na různých stránkách  (např.: http://business.center.cz a další nebo na webu mfcr.cz). Tento přehled plnění je nutno podat elektronicky přes datovou schránku nebo el. podatelnu EPO na stránkách ministerstva financí ve formátu .xlm.

 

Pokud máte dotazy k uvedenému, pište mi na mail, uvedený v kontaktech.

Klasifikace CZ-CPA.xls (21,5 kB)

 

Daňová evidence

26/11/2015, 05:14
Kontrolní hlášení Nová povinnost pro plátce DPH od 1.1.2016. První podání KH (kontrolního hlášení) bude 25.2.2016 (pro všechny právnické osoby /PO/,...

Dohody

15/07/2014, 14:21
Obě dohody se řídí Zákoníkem práce v aktuálním  znění : business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/ , a je třeba dodržet i ostatní...

Zálohy ZP a SP

15/07/2014, 14:20
Vyměřovací základ pro obě pojištění u OSVČ je 50% z příjmů po odečtení nákladů. ZP zdravotní pojištění je povinné pro všechny, ať už je pracují,...

Cestovní náhrady

15/07/2014, 14:18
Pro rok 2019 je sazba náhrady za použití osobního automobilu nejméně 4.10 Kč/km. Stravné při pracovní cestě jsou upraveny Vyhláškou 333/2018Sb. ...