logo

 

 

Do odvolání konzultace pouze online a na dálku. Děkuji za pochopení.

Daněhned s.r.o.
Adresa: Žitavského 496, Praha 5 - Zbraslav, 156 00

Kdy podat daňové přiznání?

Pokud nemáte daňového poradce, který Vám prodlouží lhůtu pro podání přiznání do 30.6.2012, platí lhůta do 31.3.2012. Letos připadá datum na sobotu, proto je řádný poslední den pro podání 2.4.2012 v pondělí. Dle nového daňového řádu, který začal platit minulý rok v lednu platí, že následujících pět pracovních dnů po určeném datu je pro podání přiznání ještě bez sankcí. Následují dny už jsou pod minimální pokutou 500,- Kč nebo více...

Shrnutí : bez sankcí a pokut lze podat přiznání do 6.3.2012.

 

ŠVARC systém

V poslední době se vyrojilo spoustu dotazů a obav co znamená "švarc" systém, jak ho může stát /jeho úřady/ prokázat a následně pokutovat.

K ujasnění pojmů, "švarc" systém je systém, který nahrazuje klasický pracovně právní vztah zaměstnavatel a zaměstnanec. Kdy pracovník "zaměstnanec" pracuje na vlastní IČO, sám si podává přiznání a svůj příjem daní. V této situaci ušetří "zaměstnavatel " na odvodech za zdravotní a sociální pojistení, pracovník pak také. Ve finále, je šizen stát. Ale pracovník není chráněn Zákoníkem práce, nemá nárok na dovolenou, nemocenskou, "pracovní poměr" může skončit bez náhrady ze dne na den.

Tento vzájemný vztah se vždy pohyboval v "šedé zóně" ekonomiky, nyní se v novém zákoníku práce, platném od 1.1.2012 a jeho dodatky a pokyny stal "švarc systém" nelegální. Stále je ale důležitá otázka, jak prokázat, že něco je švarc systém a něco už ne. Základ je, že vztah mezi dvěma podnikateli NESMÍ naplňovat znaky závislé práce.

Znaky samostatné výdělečné činnosti /podstatné rozdíly oproti zaměstnaneckému poměru/:

  • podnikatel musí vykonávat práci pod svým jménem - neměl by vystupovat vůči třetím osobám jak člen firmy nebo podniku, nepoužívat "firemní" mail, všude se podepisovat sám za sebe bez dodatku firmy, sjednávat zakázky na své vlastní ičo a následně je třeba předávat dál na základě nejakého postoupení
  • odměna by neměla být stejná za časový úsek a pravidelná - tedy opravdu ne např. 40 tis každý měsíc :-), lepší je částky střídat a nejlépe podložit vykonanou objednávkou práce, rozpisu hodin na projektu..
  • nejlépe mít více pravidelných odběratelů - určitě ne jedna faktura ročně někomu jinému..
  • volná pracovní doba, častá práce mimo sídlo firmy...

Zatím co mě tak namátkově napadlo, pište mi dotazy připomínky, toto téma ted aktuálně řeším a konzultuji, v případě novinek hned napíši.

 

PŘIPOMÍNÁM: od 1.1.2012 je tato nelegální práce pokutována pro "zaměstnavatele" minimálně 250.000,- Kč a nově i pro "pracovníka" až 100.000,- Kč.

 

 

Změny od 1.1.2012

Dle nového zákona o DPH je zvýšená spodní sazba DPH z 10% na 14% a za druhé se rozšířila "povinnost přenesení daňové povinnosti" na stavební práce. Dosud to platilo pouze u zlata a šrotu.


To znamená, že všichni plátci DPH musí tento režim použít, pokud se plnění (dodávka) týká např.: výstavba budov, nebytových staveb, demoliční práce, průzkumné práce, elektroinstalační práce, truhlářské práce, omítky, malířské práce , sklenářské a další dle klasifikace  CZ - CPA ČSÚ viz dole.

U faktur vydaných je třeba - pokud se budou týkat uvedených prací - uvést větu: "Výši daně je povinnen přiznat a doplnit plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno, dle Zákona o DPH § 92 e)"  a uvest cenu bez dph, kterou Vám pak i odběratel zaplatí. DPH odvede on.

Pak je třeba k přiznání přidat přehled těchto plnění u odběratelských faktur a i stejné u dodavatelských. Více najdete na různých stránkách  (např.: http://business.center.cz a další nebo na webu mfcr.cz). Tento přehled plnění je nutno podat elektronicky přes datovou schránku nebo el. podatelnu EPO na stránkách ministerstva financí ve formátu .xlm.

 

Pokud máte dotazy k uvedenému, pište mi na mail, uvedený v kontaktech.

Klasifikace CZ-CPA.xls (21,5 kB)

 

DARY a možnost si je odečíst z daňového základu

Ke konci roku mnozí přemýšlí jak potěšit potřebné nebo někomu pomoci. Nabízí se možnost finančních /i jiných/ darů a tyto je možné si za určitých podmínek i odečíst ze základu daně a snížit si tím daňovou povinnost. Je ale nutné dodržet několik podmínek danných Zákonem o dani z příjmu - pro fyzické osoby - §15 odst. 1 a 2 a u právnických osob §20 odst. 8,9 a 10.

Podmínkou je darovat nějaké nadaci, organizaci na ochranu práv dětí, zvířat...zařízení pro volnočasové aktivity, zdravotnické zařízení, neziskvá organizace, veřejná sbírka.... apod. /více viz Zákon o dani z příjmu/, dále je třeba dodržet minimální výši daru: - pro právnické osoby 2.000,- Kč, pro fyzické osoby 1.000,- Kč, jednotlivé dary lze sčítat. Maximální výše, která je daňově uznatelná je pro FO maximálně 10% ze základu daně, pro PO  je to max 5% ze základu daně sníženého dle § 34 ZDP.

Každé jednotlivé darování krve je ohodnoceno 2.000,-Kč.

 

Od 1.1.2012 změna v DPH

Už máme odsouhlasenou změnu výše snížené sazby DPH z 10% na 14%  a v roce 2012 sjednocení obou sazeb na 17,5 %. Další důležitá změna se týká přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví, týká se to pouze plátců DPH, kteří se musí začít tímto režimem řídit. Další co je v projednávání, je snížení obratu pro účely Zákona o DPH odkdy vzniká povinnost se registrovat z 1 mil. na 750 000,- za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.  Všichni,  koho by se to mohlo týkat a potřebují se poradit mi mohou psát na mail, popřípadě sjednat si schůzku. 

 

Daňová evidence

26/11/2015, 05:14
Kontrolní hlášení Nová povinnost pro plátce DPH od 1.1.2016. První podání KH (kontrolního hlášení) bude 25.2.2016 (pro všechny právnické osoby /PO/,...

Dohody

15/07/2014, 14:21
Obě dohody se řídí Zákoníkem práce v aktuálním  znění : business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/ , a je třeba dodržet i ostatní...

Zálohy ZP a SP

15/07/2014, 14:20
Vyměřovací základ pro obě pojištění u OSVČ je 50% z příjmů po odečtení nákladů. ZP zdravotní pojištění je povinné pro všechny, ať už je pracují,...

Cestovní náhrady

15/07/2014, 14:18
Pro rok 2019 je sazba náhrady za použití osobního automobilu nejméně 4.10 Kč/km. Stravné při pracovní cestě jsou upraveny Vyhláškou 333/2018Sb. ...