logo

 

 

Do odvolání konzultace pouze online a na dálku. Děkuji za pochopení.

Daněhned s.r.o.
Adresa: Žitavského 496, Praha 5 - Zbraslav, 156 00

SCHVÁLENO!

Pan prezident podepsal "úsporný balíček", který mimo jiné zvyšuje oproti roku 2012 a snižuje oproti původní sazbě pro 2013 DPH na 15 a 21%.

Od 1.1.2013 se ale  mění hodně dalších věci, velká většina je bohužel negativní, část dočasná na tři roky: 2013, 2014 a 2015 a část trvalá.

pro nízkopříjmové neplátce DPH, bez slev na děti a manželku, bez starobního důchodu se nemění nic.

ostatní podnikatelé, osvč:

  •     od 1.1.2013 (tedy v přiznání za 2013, v březnu 2014) není nově možnost uplatňovat výdaje paušálem a zároveň slevy na děti a manželku bez samostatných příjmů. Jediná možnost, jak o tyto slevy nepřijít je vykazovat výdaje položkově - vést si účetnictví nebo daňovu evidenci. Toto rozhodnutí stačí udělat na konci roku, ale je třeba během roku an to myslet a například si schovávat doklady, aby bylo co případně uplatnit, pokud by slevy byly výhodnější než náklady procentem, toto platí i pro příjmy z pronájmu §9 Zákona o daních z příjmu!!! - pokud je souběh podnikání na žl a zaměstnání, nesmí součet základů daně dle §7 a §9 být více než 50% všech základů daně - pak je možno slevy stále uplatnit
  • pro osvč uplatňují výdaje procentem v sazbe 30 a 40% (advokáti, auditoři, apod...) je nově nastavena horní hranice pro možnost si odečíst náklady pro 40% náklad to je 800.000 max a nic navíc a pro 30% 600.000,-, tzn. že je tato možnost (výdaje procentem ) efektivní do 2mil. příjmů za rok, pak už se vyplatí spíše zase výdaje položkové - tedy opět vést účetnictví nebo DE, pro 60% a 80% náklady se v tomto směru nic nemění.
  • pracují starobní důchodci si už nemohou od 1.1.2013 uplatnit slevu na důchodce ve výši 24.840,- na poplatníka , testuje se stav vždy k 1.1. v roce ( tzn, pokud se nekdo stane důchodce až 2.1. tak nárok na slevu pro tento první rok, pro další už ne), platí dočasně pro rok 2013, 2014 a 2015 pak je zpět situace, jaká je  dnes.   
  • "solidární daň" pro zaměstnace a osvč, kteří si vydělají (= mají základ daně) za jakýkoliv měsíc více než 103.536,- (včetně premií, apod.) daní rozdíl další 7% daní, rozhodná částka za rok je 1.242.432,-  tato problematika je složitější, na dotaz vysvětlím více spíš na konkrétních případech. V případě, že zaměstnanec jednou překročí tuto hranici je povinnen si podat sám své přiznání, nemůže požádat o zúčtování daně zaměstnavatele. pro osvč samozřejmě platí roční částka, při souběhu se základy daně sčítají.
  • zvyšuje se daň z převodu nemovitostí na 4%.
  • zrušuje se "strop" na zdravotní pojištění, pro sociální pojištění zůstává - také dočasné :-).
  • nově se už nebudou srážkové daně zaokrouhlovat jednotlivě, ale až pak částka na přiznání - (např. výhodné emise 1Kč akcií do konce roku..)
  • mění se podmínky fúzí..

 

DPH

- stále zůstává povinná registrace až od 1 mil obratu pro DPH (celková suma příjmů), snížení na 750.000,- je až od roku 2014 nebo 2015, dle účinnosti zákona o jednotném inkasním místě, který je schválen, ale ještě neplatí.

- pro nově registrované, po 1.1.2013 je už možné jen měsíční období, nemůže si zvolit kvartální, těm co mají kvartální, zůstává

- změna sazby na 15 a 21% je dočasná (2013,2014 a 2015) od 1.1.2016 platí jednotná sazba 17.5%.

- při povinném platcovství dph (překročení obratu) je nově zavedené "zpětné platcovství", tzn, i sankce za nepodání přiznání, nabíhající úroky za dlužné dph, adalší...

- režim PDP se stal "právní fikcí" - tzn., že pokud se obě strany mezi sebou na tomto režimu dohodnou, pak není proč to ze strany FÚ zkoumat a napadat

- další změny jsou ve vystavování dokladů, zjedodušení převedení elektronických dokladů na papírové, ...

 

Ručení za DPH a nové registrační údaje:

- nově od 1.1.2013 je možnost předat FÚ všechny svá čísla bankovních účtů a budou uveřejněna v rejstříku firem.Pokud odběratel (plátce dph)  zaplatí na bankovní účet, který není na tomto seznamu uveden automaticky ručí za odvedené dph plátce.

 - stejně tak ručí, pokud je plátce uveden na seznamu nespolehlivých plátců.

 

Důchodová reforma

Co bude  platit je "Důchodová novela" se všemi třemi pilíři, a to hned od 1.1.2013. Ve zkratce je tu nově možnost si připlácet na další zdroj výplaty důchodu. Každý se může dobrovolně k této možnosti přihlásit. Znamená to, že např. z platu se nebude na sociální pojištění odvádět 28% jako dnes, ale jen 25% a zbývající 3% pujdou na tzv. druhý pilíř (jakýkoliv penzijní fond dle výběru), ale zaměstnanec si bude muset k tomu doplatit další 2%. Je to trochu výhodnější než penzijní připojištění co je dnes, ale zase tam není taková volnost. Po přihlášení se už nedá z tohoto pilíře odhlásit, možnost se přihlásit je do 30.6.2012, pak už to je možné jen pro osoby mladší 35 let. Prvním pilířem se myslí záklasní pojištění sociální  a třetí plně dobrovolné penzijní připojištění.

Více a podrobnější info http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/

 

Novinky pro rok 2013

Vláda schválila, že od 1.1.2013 se mění sazba DPH - nižší, dnes 14% na 15% a vyšší, dnes 20% na 21% a následně pak sjednocení na jednu sazbu 17.5.

Dále bude omezení při užití výdajového paušálu (tzv. "výdaje procentem") - při jeho použití si NELZE  odečítat slevu na děti, na vyživovanou manželku. Pokud by si chtěl poplatník tyto slevy využívat, tak musí vést od 1.1.2013 daňovou evidenci nebo účetnictví. Pokud nastane souběh činností (osvč + zaměstnanec), tak si slevu může odečíst, pouze pokud zdanitelný základ za osvč bude méně než 50% celkových daňových základů.Při použití výdajového paušálu 40% (advokáti, svobodná povolání, apod.) je možné ho použití ještě navíc pouze, pokud příjmy nepřekročí za rok 2 miliony

Dále se mění daň z převodu nemovitosti - zvyšuje se o jedno procento na 4% a nově bude také povinně ji platit nabyvatel. 

 

Trestní odpovědnost právnický osob (TOPOS)

Byla jsem teď  na velkém školení o TOPOS, nyní to zpracováváme s právníky a v nejbližší době bych sem napsala základní shrnutí. Jestli byste měli zájem o podrobnější info, rozebrání možností, které by mohly hrozit třeba Vaší firmě, popřídě nastavení interních procesů, které by  zabránily nebo snížily  potencionální rizika, pište mi prosím do pošty nebo mě kontaktujte.

 

Přiznání podáno....co dál?

Předpokládám, že většina už má přiznání podáno a daň zaplacenou, případně čeká na přeplatky od FÚ. Pro OSVČ je ještě druhý termín - do 2.5.2012 podat Přehledy na příslušnou ZP a SP a doplatit nedoplatky.

    Pro právnické osoby teď nastala povinnost uložit Závěrku (Rozvahu+Výsledovku+Komentář) na Obchodní soud do Sbírky listin, nejlépe elektronicky na CD.

 

Daňová evidence

26/11/2015, 05:14
Kontrolní hlášení Nová povinnost pro plátce DPH od 1.1.2016. První podání KH (kontrolního hlášení) bude 25.2.2016 (pro všechny právnické osoby /PO/,...

Dohody

15/07/2014, 14:21
Obě dohody se řídí Zákoníkem práce v aktuálním  znění : business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/ , a je třeba dodržet i ostatní...

Zálohy ZP a SP

15/07/2014, 14:20
Vyměřovací základ pro obě pojištění u OSVČ je 50% z příjmů po odečtení nákladů. ZP zdravotní pojištění je povinné pro všechny, ať už je pracují,...

Cestovní náhrady

15/07/2014, 14:18
Pro rok 2019 je sazba náhrady za použití osobního automobilu nejméně 4.10 Kč/km. Stravné při pracovní cestě jsou upraveny Vyhláškou 333/2018Sb. ...